Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů


Kontakt:
tel.: +420 232 007 070
e-mail: hr@epltgroup.cz

E-mailová adresa slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.


Oznámení lze podat:

  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy

https://eplt.whistlelink.com/

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.UNTERNEHMEN

image/svg+xml