Terminál Pinnow

Kapacita


300 m

2 terminálové koleje

17 000 m2

rozloha

1 500 TEU


Služby

  • terminál intermodální přepravy
  • manipulace s různými typy kontejnerů:
    20´, 30´, 40´, 45´, cisternové kontejnery, speciální kontejnery

Vybavení

  • 2 překládací mechanismy
  • 1 posunovací lokomotiva

pinnowmapa

Vážení obchodní partneři,

celou situaci spojenou s koronavirem bedlivě sledujeme již od počátku nákazy a provádíme veškerá nezbytná opatření, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby nepřetržitě a bez omezení. Během epidemie COVID-19 je doprava jedním ze zásadních pilířů k udržení ekonomiky. Díky oddanosti našich zaměstnanců jsme byli a jsme schopni nadále zajistit dopravu všech plánovaných vlaků a kamionů, a to i přes státní hranice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům společností SPEDICA, LokoTrain, LOCON, EP Cargo, EP Cargo Trucking, EP Cargo Invest, EP Cargo Poland, EP Cargo Deutschland, EP Intermodal za jejich vytrvalou práci a úsilí, které vynakládají v těchto náročných dnech.

Skvělá práce! Srdečně děkujeme!

Představenstvo společnosti