Odborná znalost

osvedceni
  • mnohaleté působení v přední rejdařské společnosti
  • znalost mezinárodních toků zboží
  • znalost celní problematiky
  • řízení a provoz překladiště námořních kontejnerů a výměnných nástaveb
  • vytváření nových terminálových spojení
  • vytváření a optimalizace železničních jízdních řádů
  • automatizace procesů
  • odborná způsobilost pro přepravu nebezpečných věcí po železnici