Odborná znalost

Osvědčení

osvedceni

mnohaleté působení v přední rejdařské společnosti

znalost mezinárodních toků zboží

znalost celní problematiky

řízení a provoz překladiště námořních kontejnerů a výměnných nástaveb

vytváření nových terminálových spojení

vytváření a optimalizace železničních jízdních řádů

automatizace procesů

odborná způsobilost pro přepravu nebezpečných věcí po železniciSPOLEČNOSTI

image/svg+xml