Odborná znalost

osvedceni
  • mnohaleté působení v přední rejdařské společnosti
  • znalost mezinárodních toků zboží
  • znalost celní problematiky
  • řízení a provoz překladiště námořních kontejnerů a výměnných nástaveb
  • vytváření nových terminálových spojení
  • vytváření a optimalizace železničních jízdních řádů
  • automatizace procesů
  • odborná způsobilost pro přepravu nebezpečných věcí po železnici

Vážení obchodní partneři,

celou situaci spojenou s koronavirem bedlivě sledujeme již od počátku nákazy a provádíme veškerá nezbytná opatření, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby nepřetržitě a bez omezení. Během epidemie COVID-19 je doprava jedním ze zásadních pilířů k udržení ekonomiky. Díky oddanosti našich zaměstnanců jsme byli a jsme schopni nadále zajistit dopravu všech plánovaných vlaků a kamionů, a to i přes státní hranice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům společností SPEDICA, LokoTrain, LOCON, EP Cargo, EP Cargo Trucking, EP Cargo Invest, EP Cargo Poland, EP Cargo Deutschland, EP Intermodal za jejich vytrvalou práci a úsilí, které vynakládají v těchto náročných dnech.

Skvělá práce! Srdečně děkujeme!

Představenstvo společnosti