NOVINKY

EOP & HOKA s.r.o. mění své obchodní jméno

EOP & HOKA s.r.o. mění své obchodní jméno

EOP & HOKA s.r.o. mění své obchodní jméno

 

 

 

Vážení obchodní partneři.

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1.12.2020 dochází ke změně názvu naší společnosti EOP & HOKA s.r.o., se sídlem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

EP Cargo Trucking CZ s.r.o.

Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců apod.) zůstávají beze změny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Uvedená změna společnosti je prováděna z důvodu konsolidace dopravních služeb EPH do nového sub-holdingu EP Logistics International, a.s.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi, musí být od uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší společností výhradně nový obchodní název EP Cargo Trucking CZ s.r.o.


zpět na novinkySPOLEČNOSTI

image/svg+xml