Specjalistyczna wiedza

osvedceni
  • Wiele lat w wiodącej firmie transportowej
  • Wiedza międzynarodowego przepływu towarów
  • Wiedza problematyki celnej
  • Zarządzanie i eksploatacja stacji przeładunkowej kontenerów morskich i nadwozi wymiennych
  • Tworzenie nowych połączeń terminalowych
  • Tworzenie i optymalizacja rozkładów jazd kolejowych
  • Automatyzacja procesów
  • Kompetencje zawodowe do przewozu towarów niebezpiecznych koleją