Specjalistyczna wiedza

Certyfikat

osvedceni

Wiele lat w wiodącej firmie transportowej

Wiedza międzynarodowego przepływu towarów

Wiedza problematyki celnej

Zarządzanie i eksploatacja stacji przeładunkowej kontenerów morskich i nadwozi wymiennych

Tworzenie nowych połączeń terminalowych

Tworzenie i optymalizacja rozkładów jazd kolejowych

Automatyzacja procesów

Kompetencje zawodowe do przewozu towarów niebezpiecznych kolejąFIRMY

image/svg+xml